6 Cara Membuat Jadual Waktu Belajar

kad kahwin tema

Cara pembelajaran yang betul ialah satu kaedah yang amat penting yang perlu ada dalam proses pembelajaran. Bagi mencapai sesuatu kejayaan, pelbagai cara yang digunakan untuk …

Read more

6 Waktu Yang Sesuai Untuk Belajar

kad kahwin tema

Waktu merupakan sesuatu yang tidak boleh dikawal, dilambatkan, dipercepatkan atau diberhentikan. Dalam aspek pembelajaran, waktu yang sesuai perlu diketahui untuk melakukan aktiviti pembelajaran. Antara waktu-waktu …

Read more